Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o zagrożeniach występujących w lesie

Las to miejsce występowania roślinnych i zwierzęcych organizmów, funkcjonujących w wspólnych zależnościach, co sprawia, że w środowisku tym zachodzą liczne i dynamiczne zmiany.

Całość tej złożonej struktury funkcjonuje w obrębie następujących po sobie pór roku oraz pod wpływem stale oddziałujących czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych.

Taka sytuacja sprawia, że człowiek przebywający w lesie może być narażony na różnego rodzaju zagrożenia.

Dla większości społeczeństwa las stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji, dla leśników to zakład pracy. Nieogrodzony i niezabezpieczony magazyn oraz teren, na którym stale wykonywane są prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, a także pozyskania drewna.

To miejsce gdzie trwa nieustanny transport i przemieszczanie surowca drzewnego, co wiąże się z licznymi zagrożeniami szczególnie dla osób postronnych, które mogą znaleźć się w zasięgu pracy maszyn i urządzeń leśnych.

Las to również, a przede wszystkim miejsce gdzie bytują dzikie zwierzęta, mniejsze lub większe organizmy żywe.

Nie tylko te widoczne gołym okiem, ale również spora liczba niewielkich zwierząt funkcjonujących w środowisku, jako pasożyty.

I właśnie z tymi zwierzętami przebywający w lesie człowiek może mieć bezpośredni kontakt. Wiele poważnych chorób, jest przenoszonych przez owady, a nawet większe niegroźnie wyglądające zwierzęta.

Obecność ludzi w lesie sprawia, że my leśnicy czujemy się w obowiązku zapewnić, jak najlepsze warunki turystom i osobom w nim wypoczywającym.

Udostępniamy leśne drogi dla ruchu pojazdów silnikowych, budujemy infrastrukturę turystyczną.  Należy jednak pamiętać, że znajdujemy się w miejscu, gdzie w każdej chwili może dojść do interakcji z żyjącymi w tym środowisku organizmami.

Świat zwierząt rządzi się swoimi prawami i każda nieprzemyślana ingerencja ze strony człowieka zostanie z pewnością odebrana, jako zagrożenie, a co za tym idzie spotka się z odruchem obronnym ze strony zwierząt.

Funkcjonująca infrastruktura turystyczna stale jest narażona na działanie czynników atmosferycznych oraz akty wandalizmu i takie miejsca, z pozoru bezpieczne, mogą stanowić swego rodzaju zagrożenia dla osób z niej korzystających. 

Pamiętajmy las jest dla ludzi, ale nikt nie jest zwolniony z rozważnych zachowań.