Asset Publisher Asset Publisher

Weryfikacja drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

W oparciu o przeprowadzony w dniach 18-20.12.2017r. audyt wznawiający w systemie FSC nadleśnictwo przeprowadziło weryfikację lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Dokonano korekty niewłaściwie zakwalifikowanych drzewostanów w kategorii 3.1 oraz 3.2.

Jednocześnie nadleśnictwo dokonało weryfikacji listy drzewostanów zakwalifikowanych do powyższych kategorii w obowiązujacym planie urządzania lasu.

Wyznaczenie drzewostanów przeprowadzono na podstawie kryteriów dla lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

Kategoria HCVF Kryteria wyznaczania

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

Buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny  i świerczyny bagienne w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

Grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

 

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.1 oraz 3.2 oraz mapa znajduje się w zakłądce:

Nasza praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF