Lista aktualności Lista aktualności

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Program spotkania informacyjnego

„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”.

18.04.2018 rok, godz. 09:00 – 11:00

 

8:50-09:00

Rejestracja uczestników

09:00-09.50

 

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (komponent inwestycyjny)

 

09:50-10:00

Przerwa

10:00-10:50

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

10:50-11:00

 

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

 

Po zakończeniu spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.