Lista aktualności Lista aktualności

Dekada polskiego bartnictwa

W dniach 19 i 20 czerwca w Spale odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe wysiłki leśników mające na celu powrót pszczół do naturalnego środowiska.

Dzięki zaangażowaniu pasjonatów leśników pszczelarzy w wielu miejscach w Polsce w lasach spotkać można pszczoły zasiedlające barcie i kłody wykonane przez człowieka.

„Dekada Polskiego Bartnictwa" zgromadziła ponad stu uczestników z Niemiec, Rosji, Białorusi, Czech, Szwajcarii i Polski reprezentujących zarówno praktyków, naukowców oraz organizacje ekologiczne, min. WWF Polska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Tree Beekeeping International, pracowników Białowieskiego i Wigierskiego Parku Narodowego, członków Bractwa Bartnego, naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i SGGW w Warszawie, a także leśników z całej Polski. Wśród zaproszonych gości dr Michaił Kosariew, dyrektor PN Szulgan-Tasz w Rosji (utworzonego  w celu ochrony lokalnej dzikiej pszczoły).   Konferencję uświetniły wystawy fotograficzne „Ostatni bartnicy" i „Pszczoła w obiektywie", ekspozycja eksponatów  bartnych oraz pokaz filmu Krystiana Matyska „Łowcy miodu".
Drugiego dnia konferencji podczas sesji terenowej odbył się pokaz  technik wchodzenia na drzewa bartne oraz przeglądu barci i kłód bartnych.

Leśnicy z naszego nadleśnictwa  również realizują program bartny stąd zainteresowanie tematyką i udział w konferencji. Aktualnie planujemy  zasiedlenie naszych barci i kłód pszczołą augustowską oraz nasadzenia krzewów miododajnych w pobliżu barci.